Skip to main content

Buurthuis te koop!

De opdracht

Buurthuis te koop! is een uitleganimatie die vooruitliep op de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Steeds meer buurt- en dorpshuizen verdwijnen. De kosten worden te hoog en de begroting komt niet meer rond. Dat komt omdat veel gemeenten kijken naar de marktwaarde van hun vastgoed. Als het vastgoed meer waard wordt, verhogen ze de huur. Het buurthuis sluit. En dat is slecht voor de buurt.

Om deze verschraling van onze sociale infrastructuur onder de aandacht te brengen, vroeg LSA Bewoners om een animatie die de absurditeit van het mechanisme dat hier achter schuilgaat, laat zien en aan de kaak stelt.

Doelgroep: gemeenteraadsleden en andere belanghebbenden.

Geleverd

Animatie
Illustraties voor website en social

De oplossing

LSA Bewoners gaf aan dat sprake is van een ‘rondpompen’ van geld tussen gemeenten en buurthuizen. Door het immer stijgen van de marktwaarde worden deze geldstromen steeds vetter – tot het buurthuis valt.

Jochem koos er voor dit rondpompen van geld met buizen in beeld te brengen, en de marktwaarde te visualiseren als een blauw meetlint dat de diameter van de buis bepaalt.

Wij hadden veel woorden nodig om uit te leggen wat we bedoelden. Jochem beet zich vast in de materie en was in staat het ingewikkelde weer simpel te maken, en het op een fraaie manier te presenteren. Veel dank!

Kristel JeuringLSA Bewoners - Projectleider Wijkaanpak

Resultaat

De animatie werd rond de gemeenteraadsverkiezingen 2022 veelvuldig gedeeld en is centraal onderdeel van de campagnewebsite https://www.geenmarktwaardemaarmeerwaarde.nl/.

Hierdoor begon het onderwerp te leven, binnen én buiten de gemeenteraden. Ambassadeurs als Herman Tjeenk Willink en Geerten Boogaard sloten zich aan. Honderden mensen betuigden hun steun aan deze campagne.

Proces

Een eerste schets van de ‘rondedans van pecunia’. Hierop is de beweging van het geld nog weergegeven met statische pijlen – terwijl animatie zich nu juist zo mooi leent de muntstroom te laten vloeien, stuiteren, krimpen en uitdijen.

Bekijk ook

Uitleganimatie PJ Schouten Stichting

Animaties Stedelijk Museum Alkmaar

Explainer ‘Buurthuis te koop!’

Animaties Limburgs Museum

Uitleganimaties Scholengemeenschap

Whiteboardanimaties Trimbos Instituut

Animatie Museum Dorestad

Uitleganimatie ‘Zuivere Koffie’