Skip to main content

Van Oostsanen – De eerste Hollandse meester

Het project

Het Stedelijk Museum Alkmaar vroeg Jochem vier educatieve animaties te maken voor een grote overzichtstentoonstelling getiteld ‘Van Oostsanen – De eerste Hollandse Meester’.

Inhoudelijk kwam het museum met twee duidelijk omlijnde ideeën. Daarnaast droeg Jochem twee eigen concepten aan. Dat resulteerde in de animaties ‘Musicerende Engelen’ en ‘Houtsneden: de techniek’.

Grafisch ontwerp en illustratie zijn van Hans Kroes.

Geleverd

Vier animaties

Houtsneden: de techniek

Een korte uitleganimatie die weergeeft hoe in de tijd van Van Oostsanen series houtsneden tot stand kwamen.

Jochem dacht in de conceptuele fase uitstekend met ons mee en vulde onze plannen aan met tal van ideeën. Die werkte hij uit tot een serie doeltreffende animaties, stipt op tijd aangeleverd.

Aafje MoonenEducatie & Publieksbegeleiding Stedelijk Museum Alkmaar

Musicerende engelen

Altijd tuk het publiek op een stukje musicologie te trakteren, wist Jochem de engelen in dit schilderij te bewegen tot een korte demonstatie van hun instrument.

Gemaakt met hulp van collega Boris de Leeuwe.

De reis van Jan van Scorel

Deze animatie diept uit hoe de schilderkunst van een vooruitstrevende leerling van invloed was op het werk van Van Oostsanen.

De abdij en het altaarstuk

Een overdenking omtrent een verloren gewaand altaarstuk van Van Oostsanen, dat ooit een plaats had in de (nog steeds bestaande) Sint Adelbertabdij in Egmond.

Bekijk ook

Uitleganimatie PJ Schouten Stichting

Animaties Stedelijk Museum Alkmaar

Explainer ‘Buurthuis te koop!’

Animaties Limburgs Museum

Uitleganimaties Scholengemeenschap

Whiteboardanimaties Trimbos Instituut

Animatie Museum Dorestad

Uitleganimatie ‘Zuivere Koffie’